Bakanlık Gemidamları Yönetmeliği’ndeki eksikliği giderdi

 

Denizcilik Bakanlığı, 23.08.2012 tarihinde yürürlüğe giren Gemiadamları Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin uygulamada birlikteliğinin sağlanması ve gemiadamlarının mağduriyetlerinin önlenmesi için bir genelge yayımladı.

Bakanlığın liman başkanlıklarına gönderdiği yazıda şöyle denildi; “Bahse konu Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe giriş tarihi olan 23.08.2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan Gemiadamları Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli şartları sağlayarak belge almak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı birimlerine müracaat etmiş gemiadamlarının iş ve işlemlerinin Gemiadamları Yönetmeliğinin ilgi değişikliklerinden önceki hükümleri esas alınarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Anılan Yönetmeliğin 8-a bendi 2 numaralı paragrafının usta gemici yeterliklerini düzenlediği, sözü edilen madde kapsamında Gemici yeterliği ile 18 ay onaylı deniz hizmetine sahip olanlar ile 01.01.2012 tarihinden önceki son altmış ay içerisinde gemici olarak en az oniki ay deniz hizmetine sahip olan gemiadamlarının ilave olarak Sözleşmenin öngördüğü Kod A-II/5 eğitimini almadan usta gemici sınavlarına havale edilecektir.”

Kaptanlara da ek süre tanındı

Yönetmelikte 11. geçici maddeyle ilgili Perşembe Rotası’nın duyurduğu eksiklik de genelgeyle giderildi. Böylelikle kaptan ve baş mühendislik için de 1 Temmuz 2013’e kadar ek süre verilmiş oldu. Genelge şöyle; Yönetmeliğin Geçici 11’inci maddesinin  “01.07.2013 tarihine kadar, Vardiya Zabitliğinden 1. Zabitliğe,  Uzakyol Vardiya Zabitliğinden Uzakyol 1. Zabitliğine, Makine Zabitliğinden 2. Makinistliğe, Uzakyol Vardiya Mühendisliği/Makinistliğinden Uzakyol 2. Mühendisliği/Makinistliğine yükselmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek başvuruda bulunan gemiadamlarından, yeterlik yükseltmeleri için gerekli deniz hizmeti 24 ay olarak aranacaktır.”  hükmüne amir olduğu, bununla birlikte bahse konu Yönetmelik değişiklikleri uyarınca 1. Zabit yeterliğinden Kaptan yeterliğine, Uzakyol 1. Zabit yeterliğinden Uzakyol Kaptanı yeterliğine, 2. Mühendis/Makinist yeterliğinden Başmühendis/Başmakinist yeterliğine, Uzakyol 2.Mühendis/Makinist yeterliğinden Uzakyol Başmühendis/Başmakinist yeterliğine terfi edeceklerin de anılan madde değişikliği kapsamında değerlendirilerek yeterlik yükseltmeleri için gerekli deniz hizmetinin 01.07.2013 tarihine kadar 24 ay olarak aranacaktır.”

 

 
 
 
 

0 Yorum

 

Henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu yazmak ister misiniz?.

 

Yorum yazın